Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Ogłoszenia

0000-00-00 00:00:00

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łęcznej przekazuje informacje dotyczące zasad wydawania indywidualnych interpretacji prawa podatkowego.1) Kto wydaje interpretacje dla podatników z województwa lubelskiego?
Do wydawania indywidualnych interpretacji dla podatników z województwa lubelskiego Minister Finansów upoważnił Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie.
2) Jaki jest termin na wydanie interpretacji?
Zgodnie z art. 14d ustawy Ordynacja podatkowa w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 lipca 2007r., organ ma na wydanie interpretacji trzy miesiące.
3) Kiedy interpretacja nie zostanie wydana?
Organ zostawi wniosek bez rozpatrzenia, gdy: - wniosek nie będzie wyczerpująco opisywał stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) objętego wnioskiem o wydanie interpretacji, - wniosek nie będzie zawierał stanowiska wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego), - nie zostanie w terminie uiszczona opłata. W tej sytuacji do wnioskodawcy zostanie wysłane postanowienie, na który przysługuje zażalenie zgodnie z art. 14 g § 3 Ordynacji podatkowej.
4) Kto może ubiegać się o wydanie interpretacji?
Zmiana przepisów dotyczących wydawania interpretacji indywidualnych rozszerzyła katalog osób mogących ubiegać się o jej wydanie. Od 1 lipca 2007 r. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej może złożyć każdy zainteresowany, w tym osoby nie mające miejsce zamieszkania lub siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5) Gdzie można znaleźć formularze?
Formularze ORD-IN i ORD-IN/A oraz interaktywny formularz ORD-IN dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl/podatki/formularze podatkowe/inne.

6) Gdzie składa się wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej?
Wnioskodawcy mający miejsca zamieszkania lub siedzibę w województwie: lubelskim,  mazowieckim oraz wnioskodawcy, którzy mają miejsce zamieszkania lub siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają wniosek do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie na adres korespondencyjny Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

7) Jak można składać wnioski - osobiście, pocztą, elektronicznie?
Wnioski można składać osobiście do właściwego Dyrektora Izby Skarbowej lub wysłać pocztą.
8) Ile wynosi opłata i jak ją wnieść?
Opłata od wniosku o wydanie interpretacji wynosi 40 zł od każdego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego będącego przedmiotem wniosku. Jeżeli w jednym wniosku zawarto kilka stanów faktycznych (zdarzeń przyszłych), które mają być przedmiotem interpretacji, opłatę należy uiścić za każdy opisany stan faktyczny (zdarzenie przyszłe). Najprostszym sposobem jest skorzystanie z konta bankowego właściwego organu. Numery kont są podane na formularzu ORD-IN. Można również zapłacić w kasie biura, do którego przesłano wniosek. Przed wypełnieniem druku wpłaty warto również zapoznać się ze wzorem wpłaty, który jest dostępny w urzędach skarbowych oraz na stronach internetowych Ministerstwa Finansów. W przypadku nieuiszczenia opłaty w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia, bez uprzedniego wezwania do uiszczenia opłaty (art. 14g § 2 ustawy Ordynacja podatkowa).

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2021 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron krakówtworzenie stron kraków